disertacija
Ispitivanje optičkih svojstava zubnih keramika

Karla Ledić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za fiksnu protetiku