Dobro došli u digitalni repozitorij Stomatološkog fakulteta u Zagrebu!

Digitalni repozitorij je zbirka koja u digitalnom obliku okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup znanstveno-istraživačkoj, intelektualnoj i kreativnoj produkciji nastaloj radom ustanove, odnosno njenih djelatnika i studenata. U repozitorij se mogu pohranjivati završni i diplomski radovi studenata, disertacije, pre-print radovi, znanstveni i stručni radovi, podaci istraživanja, knjige, nastavni materijali, slike, video i audiozapisi, prezentacije te digitalizirana građa.

Potvrda o pohrani i objavi diplomskog rada u Digitalnom repozitoriju Stomatološkog fakulteta / Certificate of storage and publication of the thesis

Prema novom hodogramu o završetku studija studenti trebaju Službi za studije i trajno obrazovanje dostaviti ispis zapisa kao dokaz o pohrani i objavi diplomskog rada u Digitalnom repozitoriju Stomatološkog fakulteta.

Potvrda se može dobiti iz repozitorija tek kada je rad objavljen, vidljiv u bazi (na potvrdi ne može pisati Objekt je uspješno spremljen, ali nije objavljen).

Upute za samostalnu pohranu (samoarhiviranje) diplomskog rada u Digitalni repozitorij Stomatološkog fakulteta / Instructions for self-archiving of the Master's thesis

Od 2023. godine studenti imaju obavezu samostalne pohrane (samoarhiviranje) svog diplomskog rada u Digitalni repozitorij Stomatološkog fakulteta.

Upute za unos su dostupne na poveznici. Za dodatnu pomoć obratite se na biblio(et)sfzg.hr

Instructions in English. For help, please contact the Library - biblio(et)sfzg.hr

 

Paginacija

Subscribe to Repozitorij stomatološkog fakulteta u Zagrebu RSS