disertacija
OTPUŠTANJE FLUORIDA IZ KOMPOZITNOGA MATERIJALA, GIOMERA I STAKLENOIONOMERNOGA CEMENTA

Danijela Vrček (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju