disertacija
Utjecaj obrade površine titana dobivenog metalurgijom praha na veznu čvrstoću s obložnom keramikom

Joško Viskić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za fiksnu protetiku