završni specijalistički
FARMAKOTERAPIJA TEMPOROMANDIBULARNIH POREMEĆAJA

Helena Matić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za mobilnu protetiku