završni specijalistički
PROTEOMSKA ISTRAŽIVANJA PARODONTNIH BOLESTI

Ana Badovinac (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za parodontologiju