završni specijalistički
DESKVAMATIVNI GINGIVITIS U DIFERENCIJALNOJ DIJAGNOSTICI IMUNOLOŠKIH ORALNIH BOLESTI

Nives Romana Beketić Lušić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za oralnu medicinu