disertacija
UTJECAJ BIOLOŠKE OSNOVE, OPTIČKIH SVOJSTAVA I DEBLJINE GRADIVNIH I FIKSACIJSKIH MATERIJALA NA BOJU NADOMJESKA OD LITIJ-DISILIKATNE STAKLOKERAMIKE

Slađana Milardović Ortolan (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za fiksnu protetiku