disertacija
KLINIČKO ISTRAŽIVANJE KRETNJI I POLOŽAJA DONJE ČELJUSTI ULTRAZVUČNIM POSTUPKOM

Samir Čimić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za mobilnu protetiku