disertacija
MJERENJE OPTEREĆENJA RAZLIČITIH SKLOPOVA IZMEĐU IMPLANTATA I NADOGRADNJE DIGITALNOM HOLOGRAFSKOM INTERFEROMETRIJOM

Juraj Brozović (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za oralnu kirurgiju