disertacija
Utjecaj korozivnog medija na strukturu i svojstva zubnih keramika

Sanja Štefančić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet