diplomski rad
Etiologija i terapija emfizema nastalog kao posljedica endodontskog liječenja

Ines Jakić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju