završni specijalistički
HITNA STANJA U ENDODONCIJI

Kristina Černi Margeta (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju