završni specijalistički
Molarno incizivna hipomineralizacija:
etiologija, dijagnostika i terapija

Petra Bučević (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za dječju i preventivnu stomatologiju