završni specijalistički
ČIMBENICI RIZIKA ZA NASTANAK KARIJESA

Lana Ćaleta Cupek (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za dječju i preventivnu stomatologiju