disertacija
UTJECAJ SASTAVA I UDJELA MASNIH KISELINA NA ODLAGANJE LIPIDA I REGULACIJU OTPUŠTANJA GLUKOZE IZ JETRE U ŠTAKORA NA VISOKOMASNOJ PREHRANI

Iva Marolt Banek (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Katedra za fiziologiju