disertacija
USPOREDBA PSIHOSOCIJALNOGA FUNKCIONIRANJA OSOBA KOJE SE LIJEČE ZBOG OVISNOSTI O KOCKANJU I ALKOHOLU

Davor Bodor (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Katedra za psihijatriju s medicinskom psihologijom