disertacija
Utjecaj oralnih patogena na unutarbolnički mortalitet bolesnika operiranih zbog infektivnoga endokarditisa

Andrej Šribar (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Katedra za internu medicinu