završni specijalistički
Izrada i primjena usnog stilusa kod pacijenata s kvadriplegijom

Ana Vlasac Baturina (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za mobilnu protetiku