disertacija
PREVALENCIJA PARODONTITISA U BOLESNIKA S NELIJEČENOM KRONIČNOM LIMFOCITNOM LEUKEMIJOM

Nives Rinčić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za parodontologiju