disertacija
UTJECAJ PUŠENJA NA SUBGINGIVNI MIKROBIOLOŠKI SASTAV U MLADIH LJUDI

Krešimir Bašić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Katedra za farmakologiju