disertacija
PROGNOSTIČKA VRIJEDNOST IMUNOHISTOKEMIJSKE IZRAŽENOSTI CD44 U GLIOBLASTOMU

Josip Mihić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Katedra za neurologiju