disertacija
PROGNOSTIČKE VRIJEDNOSTI SERUMSKIH PARAMETARA UPALE U DJECE S FEBRILNIM INFEKCIJAMA MOKRAĆNOGA SUSTAVA

Nataša Skitarelić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Katedra za pedijatriju