disertacija
POVEZANOST TROMBOCITNOG SEROTONINA I SVOJSTAVA TROMBOCITA S KLINIČKOM SLIKOM I LIJEČENJEM DEPRESIVNOG POREMEĆAJA

Lidija Kostanjšak (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Katedra za psihijatriju s medicinskom psihologijom