disertacija
NORMATIVNE VRIJEDNOSTI I VALIDACIJA UPITNIKA ZA PROCJENU KVALITETE ŽIVOTA OVISNE O ORALNOM ZDRAVLJU, OROFACIJALNE ESTETIKE I FUNKCIJE ŽVAKANJA U POPULACIJI REPUBLIKE KOSOVA

Venera Bimbashi (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za mobilnu protetiku