disertacija
MOLARNO INCIZIVNA HIPOMINERALIZACIJA U DJECE S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA

Vesna-Erika Modrić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za dječju i preventivnu stomatologiju