disertacija
USPOREDBA UČINKOVITOSTI NISKOENERGETSKOG LASERA I AKUPUNKTURE U LIJEČENJU HIPOSALIVACIJE

Diana Terlević Dabić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za oralnu medicinu