disertacija
ODREĐIVANJE FIZIČKO-KEMIJSKIH KARAKTERISTIKA TERAPIJSKOGA POLJA VISOKOFREKVENTNOGA OZON GENERATORA

Domagoj Prebeg (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju