disertacija
Povezanost parodontitisa s angiografski dokazanom koronarnom bolesti srca, klasificiranom prema „SYNTAX“ izračunu rizika

Domagoj Vražić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za parodontologiju