disertacija
Prognostički čimbenici uspjeha različitih barijatrijskih zahvata

Gorana Mirošević (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet