disertacija
PROCJENA OSEOINTEGRACIJE DENTALNIH IMPLANTATA PROGRAMSKOM PODRŠKOM ZA MJERENJE ZASJENJENJA PODRUČJA INTERESA NA RVG SNIMKAMA

Marko Granić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za oralnu kirurgiju