disertacija
UČINAK PREGABALINA U SPRJEČAVANJU AKUTNE POSTOPERATIVNE BOLI KOD ORALNOKIRURŠKIH ZAHVATA

Josip Biočić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za oralnu kirurgiju