disertacija
PROSUDBA KVALITETE I KVANTITETE DOBIVENE KOSTI UPORABOM BIFAZNOG ß-TRIKALCIJFOSFATA/ HIDROKSILAPATITA PRI PODIZANJU DNA SINUSA

Damir Jelušić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za parodontologiju