disertacija
ISTRAŽIVANJE UTJECAJA MEHANIZMA FIKSACIJE NADOMJESTKA NA BIOLOŠKU STABILNOST IMPLATOPROTETSKOG SUSTAVA – MIKROBIOLOŠKA ANALIZA

Bardul Recani (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za fiksnu protetiku