disertacija
UTJECAJ JEDNOKRATNOG PRIJEOPERATIVNOG UZIMANJA ANTIBIOTIKA NA POJAVU KOMPLIKACIJA NAKON ALVEOTOMIJE DONJEG UMNJAKA

Ana Kotarac Knežević (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za oralnu kirurgiju