disertacija
PROTEOMSKA ANALIZA EPITELNOGA I VEZIVNOGA TKIVA PARODONTA KOD PACIJENATA S AGRESIVNIM PARODONTITISOM

Ana Badovinac (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za parodontologiju