disertacija
PROSUDBA POVEZANOSTI PSIHOLOŠKIH OBILJEŽJA DJETETA I ULOGA OKOLINE U NASTANKU DENTALNIH TRAUMA

Tomislav Škrinjarić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za dječju i preventivnu stomatologiju