disertacija
Utjecaj estetskog i funkcijskog aspekta protetske terapije na kvalitetu života ovisnu o oralnom zdravlju

Sanja Peršić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za mobilnu protetiku