disertacija
Radiološka i klinička obilježja djelomičnoga pomaka zglobne pločice u pacijenata s poremećajem čeljusnoga zgloba

Mirko Laškarin (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za mobilnu protetiku