disertacija
Učinak topikalno primijenjenog nearomatskog (NAVS) naftalana u liječenju oralnog lihena planusa i rekurentnih aftoznih ulceracija

Ana Andabak Rogulj (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za oralnu medicinu