disertacija
Ispitivanje učinkovitosti poliheksametilen bigvanida na mikroorganizme u korijenskom kanalu zuba

Ivana Medvedec Mikić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju