disertacija
Kraniofacijalna obilježja osoba s opstruktivnom apnejom u spavanju

Neven Vidović (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet