završni specijalistički
DENTALNO ZANEMARIVANJE I ZLOSTAVLJANJE DJECE - ULOGA PEDODONTA

Iva Drvarić (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za dječju i preventivnu stomatologiju