završni specijalistički
Rizični faktori i prevencija dentalne erozije

Danijela Klobučar (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za dječju i preventivnu stomatologiju