Citirajte ovu virtualnu zbirku

(2023). Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu [Virtualna zbirka]. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:127:561562.

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2023. 20.07.2024. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:127:561562.

2023. Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:127:561562.

(2023). 'Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu'. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. [Online]. [Citirano 20.07.2024.]. Preuzeto s: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:127:561562.

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. [Internet]. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 2023 [pristupljeno 20.07.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:127:561562.

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2023. Citirano: 20.07.2024. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:127:561562.