Pages

2D vs 3D radiologija u implantologiji
2D vs 3D radiologija u implantologiji
Egon Mojić
Ugradnja dentalnih implantata, kakve danas poznajemo, počela je kada je profesor P. I. Branemark razvio titanski glatki implantat u obliku vijka te razvio koncept oseointegracije 60-ih i 70-ih godina prošlog stoljeća. Otad pa do danas razvijaju se i unaprjeđuju, a zajedno s njima i radiološke metode i uređaji. Tijekom cijelog procesa ugradnje i kontrole ugrađenih implantata koristi se dvodimenzionalnim i trodimenzionalnim tehnikama snimanja. Obje tehnike imaju široku primjenu i u...
3D printing u implantologiji i parodontologiji
3D printing u implantologiji i parodontologiji
David Opšivač
Gingivitis i parodontitis u današnje vrijeme predstavljaju značajan problem u svjetskoj populaciji. Cilj svake parodontološke terapije je vratiti izgubljene strukture i funkciju ad integrum. Uloženi su veliki napori kako bi se pronašli novi materijali i nove tehnike koje bi upravo to i omogućile, međutim prava revolucija u medicini i stomatologiji je bila upotreba 3D printinga u regeneraciji i nadomjestku izgubljenih tkiva. CBCT-om skenirani defekt te na temelju toga isprintani...
ANESTEZIJA U DJEČJOJ STOMATOLOGIJI
ANESTEZIJA U DJEČJOJ STOMATOLOGIJI
Ana Begović
Strah i anksioznost su najveće prepreke i velik problem u pružanju skrbi pedijatrijskim pacijentima. Osigurati bezbolni dentalni tretman, pogotovo u dječjoj populaciji je u današnje vrijeme „conditio sine qua non“. Kako će dijete doživjeti anesteziju, u mnogome ovisi o samom terapeutu: distrakciji, vizualizaciji, polaganoj i sigurnoj primjeni, korištenju topikalnih anestetika te uvođenju novih, suplementalnih tehnika i naprava koje nastoje zamijeniti konvencionalnu injekcijsku...
Akrilatne krunice kao privremeno i trajno terapijsko sredstvo
Akrilatne krunice kao privremeno i trajno terapijsko sredstvo
Dina Ćatović
Akrilatne krunice su estetski fiksnoprotetski nadomjestci koji se u današnjoj kliničkoj praksi upotrebljavaju najčešće kao privremena terapijska sredstva. Njihov temeljni zadatak je osiguranje stabilnosti brušenog i okolnih zuba, da ne dođe do njihovog pomaka. Važan zadatak imaju u zaštiti brušenog zuba od mehaničkih, kemijskih i termičkih podražaja i zaštiti marginalne gingive i parodonta brušenog zuba. Omogućuju stabilnu i funkcionalnu okluziju, neometano održavanje...
Analiza razvoja poremećaja zagriza pri nosnoj opstrukciji u djece
Analiza razvoja poremećaja zagriza pri nosnoj opstrukciji u djece
Luka Banjšak
Nosna opstrukcija obično definira fiziološki ireverzibilno stanje u kojemu je strujanje zraka kroz nos otežano. Znanstvenici već dugi niz godina raspravljaju o povezanosti između nosne opstrukcije i malokluzija i dentofacijalnih deformacija. Istraživanja pokazuju da se odmah nakon pojave nosne opstrukcije aktivira refleksni mehanizam prelaska na primarno disanje na usta. Poznato je da disbalans sila jezika i obraznih mišića uzrokuje pomak zubi iz normookluzije i dentofacijalne...
Aneurizmatska koštana cista čeljusti
Aneurizmatska koštana cista čeljusti
Karlo Bajza
Aneurizmatska koštana cista čeljusti jest lezija slična benignom tumoru s ekspandirajućom osteolitičkom prirodom, koja se sastoji od krvlju ispunjenih prostora različitih veličina odijeljenih septima vezivnoga tkiva koji sadržavaju trabekule ili osteoid i osteoklastima slične divovske stanice. To je vrlo rijetka lezija koja čini otprilike 1,5% svih neodontogenih i neepitelnih cističnih tvorbi u čeljusti i izmeĎu 2 i 3 puta češće se pojavljuje u mandibuli nego u maksili....
Antibakterijski učinak materijala za punjenje korijenskih kanala
Antibakterijski učinak materijala za punjenje korijenskih kanala
Antonija Brezić
Svrha istraživanja bila je ispitati antibakterijski učinak MTA, Endosequence, AH Plus i Endo N2 materijala za punjenje korijenskih kanala na bakterije Streptococcus mitis i Streptococcus oralis. Pri tome su korištena dva testa: test difuzije u agaru (ADT) i test izravnog dodira (DCT). Kod ADT-a suspenzija svake bakterijske vrste nanesena je na površinu krvnog agara, gdje su potom dodani materijali za punjenje korijenskih kanala. Nakon inkubacije od 24 sata, izmjeren je promjer zone...
Antibiotska terapija u endodonciji
Antibiotska terapija u endodonciji
Ana Banožić
Antibiotici su antimikrobni lijekovi koji se koriste u liječenju infekcija kada imunološki sustav domaćina nije u stanju savladati infekciju i eliminirati mikroorganizme. U endodontskoj terapiji upotreba antibiotika može biti sistemska, lokalna i profilaktička. Većina je odontogenih infekcija ograničena unutar zuba i može se uspješno kontrolirati lokalno: trepanacijom zuba uzročnika, incizijom i uspostavom drenaže ili ekstrakcijom. Sistemska upotreba antibiotika u terapiji...
Antimikrobna fotodinamska terapija u parodontologiji
Antimikrobna fotodinamska terapija u parodontologiji
Sandra Veličan
Mehanička terapija (SRP) parodontnih bolesti nerijetko je potpomognuta antibioticima i antisepticima koji mogu imati štetne posljedice za pacijenta i uzrokovati bakterijsku rezistenciju. Antimikrobna fotodinamska terapija (aPDT) je neinvazivna fotokemoterapija koja ubija bakterije i njihove toksine te predstavlja moguću alternativu antibioticima. Djelovanje aPDT-a se temelji na reakciji fotoaktivatora i izvora svjetla. Aktivirani fotoaktivator se spaja s molekularnim kisikom te nastaje...
Augmentacija alveolarnog grebena autolognim koštanim graftom
Augmentacija alveolarnog grebena autolognim koštanim graftom
Andrej Repanić
Gubitak volumena alveolarnog grebena koji se javlja kao posljedica atrofije, parodontnih bolesti ili traume, kao i kongenitalni defekti alveolarnog grebena nastali rascjepom nepca ili uklanjanjem novotvorina, ukazuju na potrebu za koštanom transplantacijom. Materijali za augmentaciju kosti mogu djelovati osteoinduktivno, osteogenetski i osteokonduktivno. Materijali koji se mogu koristiti za augmentaciju su autogeni, alogeni, ksenogeni i sintetski. Autogena kost je i dalje zlatni standard...
Augmentacija kosti u maksilarnom sinusu
Augmentacija kosti u maksilarnom sinusu
Ilona Takač
Maksliarni sinus najveća je paranazalna šupljina, sačinjena od četiri zatona (komore) i smještena u corpusu maxille. Ostium maksile (hiatus maksilaris) široki je otvor kroz koji se sinus drenira u srednji nosni hodnik. Epitel, vezivo i periost čine tanku i nježnu sinusnu membranu nazvanu Schneiderova membrana. U slučaju gubitka zuba u posteriornom segmentu maksile s posljedičnom resorpcijom alveolarnog grebena, postavljanje implantata nije moguće ukoliko je visina kosti manja od...
Avulzija zuba
Avulzija zuba
Ana Miškić
Avulzija zuba (exarticulatio) definira se kao potpuno izbijanje zuba iz pripadajuće alveolarne čašice. Od svih traumatskih ozljeda zuba avulzija zuba je razmjerno rijetka, od 0.5% - 16% u trajnoj, te od 7% - 13 % u mliječnoj denticiji. Najčešća komplikacija nakon replantacije je resorpcija korijena replantiranog zuba. Histološka istraživanja pokazuju razvoj tri vrste resorpcijskih procesa na korijenu replantiranih zuba: površnu, zamjensku ( ankiloza ) i upalnu resorpciju. Brojni...

Pages