Pages

2D vs 3D radiologija u implantologiji
2D vs 3D radiologija u implantologiji
Egon Mojić
Ugradnja dentalnih implantata, kakve danas poznajemo, počela je kada je profesor P. I. Branemark razvio titanski glatki implantat u obliku vijka te razvio koncept oseointegracije 60-ih i 70-ih godina prošlog stoljeća. Otad pa do danas razvijaju se i unaprjeđuju, a zajedno s njima i radiološke metode i uređaji. Tijekom cijelog procesa ugradnje i kontrole ugrađenih implantata koristi se dvodimenzionalnim i trodimenzionalnim tehnikama snimanja. Obje tehnike imaju široku primjenu i u...
3D printing u implantologiji i parodontologiji
3D printing u implantologiji i parodontologiji
David Opšivač
Gingivitis i parodontitis u današnje vrijeme predstavljaju značajan problem u svjetskoj populaciji. Cilj svake parodontološke terapije je vratiti izgubljene strukture i funkciju ad integrum. Uloženi su veliki napori kako bi se pronašli novi materijali i nove tehnike koje bi upravo to i omogućile, međutim prava revolucija u medicini i stomatologiji je bila upotreba 3D printinga u regeneraciji i nadomjestku izgubljenih tkiva. CBCT-om skenirani defekt te na temelju toga isprintani...
ANESTEZIJA U DJEČJOJ STOMATOLOGIJI
ANESTEZIJA U DJEČJOJ STOMATOLOGIJI
Ana Begović
Strah i anksioznost su najveće prepreke i velik problem u pružanju skrbi pedijatrijskim pacijentima. Osigurati bezbolni dentalni tretman, pogotovo u dječjoj populaciji je u današnje vrijeme „conditio sine qua non“. Kako će dijete doživjeti anesteziju, u mnogome ovisi o samom terapeutu: distrakciji, vizualizaciji, polaganoj i sigurnoj primjeni, korištenju topikalnih anestetika te uvođenju novih, suplementalnih tehnika i naprava koje nastoje zamijeniti konvencionalnu injekcijsku...
Aneurizmatska koštana cista čeljusti
Aneurizmatska koštana cista čeljusti
Karlo Bajza
Aneurizmatska koštana cista čeljusti jest lezija slična benignom tumoru s ekspandirajućom osteolitičkom prirodom, koja se sastoji od krvlju ispunjenih prostora različitih veličina odijeljenih septima vezivnoga tkiva koji sadržavaju trabekule ili osteoid i osteoklastima slične divovske stanice. To je vrlo rijetka lezija koja čini otprilike 1,5% svih neodontogenih i neepitelnih cističnih tvorbi u čeljusti i izmeĎu 2 i 3 puta češće se pojavljuje u mandibuli nego u maksili....
Antibakterijski učinak materijala za punjenje korijenskih kanala
Antibakterijski učinak materijala za punjenje korijenskih kanala
Antonija Brezić
Svrha istraživanja bila je ispitati antibakterijski učinak MTA, Endosequence, AH Plus i Endo N2 materijala za punjenje korijenskih kanala na bakterije Streptococcus mitis i Streptococcus oralis. Pri tome su korištena dva testa: test difuzije u agaru (ADT) i test izravnog dodira (DCT). Kod ADT-a suspenzija svake bakterijske vrste nanesena je na površinu krvnog agara, gdje su potom dodani materijali za punjenje korijenskih kanala. Nakon inkubacije od 24 sata, izmjeren je promjer zone...
Augmentacija kosti u maksilarnom sinusu
Augmentacija kosti u maksilarnom sinusu
Ilona Takač
Maksliarni sinus najveća je paranazalna šupljina, sačinjena od četiri zatona (komore) i smještena u corpusu maxille. Ostium maksile (hiatus maksilaris) široki je otvor kroz koji se sinus drenira u srednji nosni hodnik. Epitel, vezivo i periost čine tanku i nježnu sinusnu membranu nazvanu Schneiderova membrana. U slučaju gubitka zuba u posteriornom segmentu maksile s posljedičnom resorpcijom alveolarnog grebena, postavljanje implantata nije moguće ukoliko je visina kosti manja od...
Avulzija zuba
Avulzija zuba
Ana Miškić
Avulzija zuba (exarticulatio) definira se kao potpuno izbijanje zuba iz pripadajuće alveolarne čašice. Od svih traumatskih ozljeda zuba avulzija zuba je razmjerno rijetka, od 0.5% - 16% u trajnoj, te od 7% - 13 % u mliječnoj denticiji. Najčešća komplikacija nakon replantacije je resorpcija korijena replantiranog zuba. Histološka istraživanja pokazuju razvoj tri vrste resorpcijskih procesa na korijenu replantiranih zuba: površnu, zamjensku ( ankiloza ) i upalnu resorpciju. Brojni...
BRUKSIZAM KOD DJECE
BRUKSIZAM KOD DJECE
Matea Trupković
Rječnik protetskih pojmova definira bruksizam kao parafunkcijsko škripanje ili stiskanje zubima ili oralnu naviku koja se sastoji od nekontroliranog ritmičnog ili nejednoličnog nefunkcijskog brušenja, škripanja i stiskanja zubima pokretima mandibule koji mogu dovesti do okluzalne traume. Iako predstavlja čest problem u populaciji, etiologija mu još nije u potpunosti razjašnjena. Poseban problem predstavlja istraživanje bruksizma kod djece. Ograničavajući faktor kliničke su...
BRUŠENJE ZUBA ZA FIKSNOPROTETSKI RAD
BRUŠENJE ZUBA ZA FIKSNOPROTETSKI RAD
Jolanda Topić
Za uspješno provođenje fiksnoprotetske terapije potrebna je suradnja sdrugim granama dentalne medicine. Takvim multidisciplinarnim pristupom pacijent će biti kvalitetno i cjelovito saniran. Pri planiranju rada pacijenta treba upoznati s konačnim ishodom terapije i na taj način izbjeći nerealna očekivanja. Brušenje uporišnih zuba ovisi o više čimbenika, o vrsti nadomjeska, položaju zuba u zubnom luku, broju preostalih zuba te materijalu kojim se zub nadomješta,. Uvijek je...
Benzidamin hidroklorid kao sredstvo za kontrolu dentalnog plaka
Benzidamin hidroklorid kao sredstvo za kontrolu dentalnog plaka
Tina Paleško
Svrha ovog istraživanja bila je dokazati učinkovitost otopine benzidamin hidroklorida u sprječavanju stvaranja dentalnog plaka i gingivitisa uzrokovanog plakom. Ispitivanje je provedeno na 50 parodontno zdravih dobrovoljaca ženskog spola, pušača i nepušača, koji su podijeljeni u dvije skupine: kontrolna - placebo skupina i ispitivana –skupina Tantum Verde. Ispitanice tri dana nisu smjele četkati zube niti upotrebljavati bilo koje pomoćno sredstvo za oralnu higijenu, već samo...
Bezbolno liječenje u pedodonciji - mit ili stvarnost?
Bezbolno liječenje u pedodonciji - mit ili stvarnost?
Nikolina Grbec
Laseri, sedacija i ozon pripadaju modernoj tehnologiji i u pedodonciji ponekad zamjenjuju, a ponekad nadopunjuju konvencionalne metode rada. Inovativna tehnologija omogućuje pružanje kvalitetnih i bezbolnih zahvata te ima dobar psihološki utjecaj na djecu. Laseri se u pedodonciji primjenjuju za zahvate na mekim i tvrdim zubnim tkivima. Najčešće se upotrebljavaju erbijum laseri, diodni i CO2 laseri. Dijagnostika, prevencija, uklanjanje karijesa, postizanje analgezije, izbjeljivanje,...
Bioaktivni materijali za punjenje korijenskih kanala
Bioaktivni materijali za punjenje korijenskih kanala
Maja Brestovac
Endodontska se terapija sastoji u uklanjanju patološki promijenjenog tkiva, mikroorganizama i ostalih iritansa mehaničko-kemijskom obradom korijenskog kanala. Posljednja faza liječenja je opturacija korijenskog kanala materijalima za punjenje. Iako postoji čitav spektar različitih materijala za punjenje korijenskog kanala, u posljednje su se vrijeme na tržištu pojavili bioaktivni materijali za punjenje korijenskih kanala s poboljšanim fizičko-mehaničkim i biološkim svojstvima....

Pages