Pages

ANALIZA DIMENZIJA ZUBNIH LUKOVA I DENTO-DENTALNOGA NESRAZMJERA
ANALIZA DIMENZIJA ZUBNIH LUKOVA I DENTO-DENTALNOGA NESRAZMJERA
Ana Škrinjarić
Uvod. Brojni genetski i okolinski čimbenici mogu utjecati na rani dentalni i skeletni razvoj i dovesti do odstupanja od savršene simetrije. Mala odstupanja od simetrije manifestiraju se kao usmjerena (DA) ili fluktuirajuća asimetrija (FA). Povećana razina asimetrije zuba i zubnih lukova također doprinosi etiologiji malokluzija. Cilj. Usporediti stupanj dentalne i dentoalveolarne asimetrije (DA i FA) kod pacijenata s malokluzijama klase I, II i III i korelirati ih s nesrazmjerima zuba...
ANALIZA NEPČANIH NABORA U UZORKU BOSANSKOHERCEGOVAČKE POPULACIJE
ANALIZA NEPČANIH NABORA U UZORKU BOSANSKOHERCEGOVAČKE POPULACIJE
Senad Muhasilović
U forenzičnim istraživanjima u Bosni i Hercegovini nepčana rugoskopija do sada nije korištena, a istraživanja iz ovog područja su prilično skromna. Stoga je svrha ovog istraživanja utvrditi specifičnosti obrazaca nepčanih nabora u uzorku bosanskohercegovačke populacije različitih starosnih skupina i spola kako bi se nepčana rugoskopija mogla koristiti kao dodatna metoda identifikacije u forenzičnim istraživanjima u Bosni i Hercegovini. U istraživanje je uključeno 250...
ANALIZA REAKTIVNOSTI RESORBIRAJUĆIH, NERESORBIRAJUĆIH I BIOLOŠKIH UGRADBENIH MATERIJALA U KIRURGIJI HERNIJE NA MODELU ŠTAKORA
ANALIZA REAKTIVNOSTI RESORBIRAJUĆIH, NERESORBIRAJUĆIH I BIOLOŠKIH UGRADBENIH MATERIJALA U KIRURGIJI HERNIJE NA MODELU ŠTAKORA
Jakša Filipović Čugura
Ova studija je učinjena da bi se analizirao smjer razvoja mrežica od neresorptivnih do bioloških mrežica. Niti jedan do danas korišteni materijal ne zadovoljava sve navedene uvjete, no prepoznata su neka mjesta ugradnje i stanja organizma u kojima jedna vrsta materijala ima prednost nad drugom. Tako se pri direktnom kontaktu mrežice s visceralnim organima koriste resorptivne mrežice, a za ugradnju u kontaminirana ili potencijalno kontaminirana područja preporučuju se biološki...
Biomehanika srednjeg lica nakon Le Fort i osteotomije radi izvlačenja gornje čeljusti
Biomehanika srednjeg lica nakon Le Fort i osteotomije radi izvlačenja gornje čeljusti
Lovro Grgurević
Istraživanje je provedeno s pretpostavkom da je za stabilizaciju fragmenta maksile, nakon Le Fort I osteotomije i izvlačenja maksile radi korekcije skeletalnog deformiteta srednjeg lica, do završetka koštanog cijeljenja dovoljan samo osteosintetski materijal. Pomak koštanog fragmenta maksile predodređen je računalnom simulacijom.
CITOTOKSIČNI I GENOTOKSIČNI UČINAK SUVREMENIH ESTETSKIH RESTAURATIVNIH MATERIJALA NA STANICE PULPE I SLUZNICE USNE ŠUPLJINE
CITOTOKSIČNI I GENOTOKSIČNI UČINAK SUVREMENIH ESTETSKIH RESTAURATIVNIH MATERIJALA NA STANICE PULPE I SLUZNICE USNE ŠUPLJINE
Antonija Tadin
Kompozitni dentalni materijali nakon svoje primjene dolaze u izravan dodir s oralnim tkivima. Zbog ovog bliskog i dugotrajnog kontakta, kompozitne materijale bi trebao karakterizirati visok stupanj biokompatibilnosti. Svrha ovog doktorskog rada bila je utvrditi koliko su kompoziti biokompatibilni i sigurni za kliničko korištenje kroz procjenu njihovog citotoksičnog i/ili genotoksičnog djelovanja. Citotoksično i genotoksično djelovanje istraživalo se na stanicama humane kulture gingive...
EVALUATION OF THE ANTIMICROBIAL EFFICACY OF DIFFERENT TYPES OF PHOTODYNAMIC THERAPY ON THE MAIN PATHOGENIC BACTERIA OF PERI-IMPLANTITIS IN VITRO
EVALUATION OF THE ANTIMICROBIAL EFFICACY OF DIFFERENT TYPES OF PHOTODYNAMIC THERAPY ON THE MAIN PATHOGENIC BACTERIA OF PERI-IMPLANTITIS IN VITRO
Bleron Azizi
The aim of this study was to evaluate the efficacy of antimicrobial photodynamic therapy (aPDT) against a bacterial suspension prepared from three different bacterial species on titanium and zirconia dental implants, and to analyze the possible alterations of the implant surfaces as a result of aPDT. The study was conducted on 72 titanium dental implants and 72 zirconia dental implants contaminated with a bacterial suspension prepared from three bacterial species. The contaminated implants...
EVALUATION OF THE SHEAR BOND STRENGTH OF ORTHODONTIC BRACKETS BONDED TO DIFFERENT CERAMIC SURFACES
EVALUATION OF THE SHEAR BOND STRENGTH OF ORTHODONTIC BRACKETS BONDED TO DIFFERENT CERAMIC SURFACES
Blerim Mehmeti
Due to the increase in the number of adults seeking orthodontic treatment, new challenges have risen for orthodontists, such as the need to bond orthodontic brackets to ceramic restorations, whose glazed surfaces are not amenable to resin penetration and have a higher degree of failure compared with bonding to enamel. The aim of this study was to conduct an inclusive and substantial analysis of the factors affecting shear bond strength (SBS) of metallic and ceramic orthodontic brackets...
Fenotipovi astme dječje dobi i kontrola bolesti u različitim dobnim skupinama
Fenotipovi astme dječje dobi i kontrola bolesti u različitim dobnim skupinama
Iva Mihatov Štefanović
Astma je heterogena bolest koju čine različiti fenotipovi s vjerojatno različitim, ali za sada nepoznatim uzrocima i prirodnim tijekom. Prospektivno praćenje bolesnika s različitim fenotipovima važno je zbog analize njihove stabilnosti, odgovora na terapiju i praćenja prirodnog tijeka bolesti, odnosno njenog trajanja. Cilj istraživanja bio je utvrditi učestalost određenog fenotipa u različitim dobnim skupinama djece, postojanje i vrstu alergijske senzibilizacije, trajanje...
Globalni proteomski profil ekspresije i uloga proteina IGF2/IGF2R u patogenezi prekanceroznih lezija usne šupljine
Globalni proteomski profil ekspresije i uloga proteina IGF2/IGF2R u patogenezi prekanceroznih lezija usne šupljine
Božana Lončar Brzak
Uvod Zadnje desetljeće u istraţivanju tumorskih biomarkera obiljeţile su globalne metode analize (genomika, transkriptomika i proteomika) s ciljem pronalaska novih čimbenika uključenih u zloćudnu preobrazbu stanica. Cilj U ovom istraţivanju provedeno je proteomsko profiliranje tkiva oralne sluznice pacijenata s potencijalno zloćudnim (oralni lihen planus) i zloćudnim promjenama oralne sluznice (karcinom pločastih stanica glave i vrata) te bez promjena na oralnoj sluznici, kako bi...
IMUNOHISTOKEMIJSKA IZRAŽENOST CD44 U KONTAKTNOM ALERGIJSKOM I IRITATIVNOM DERMATITISU U KORELACIJI S RAZVOJEM KLINIČKE SLIKE
IMUNOHISTOKEMIJSKA IZRAŽENOST CD44 U KONTAKTNOM ALERGIJSKOM I IRITATIVNOM DERMATITISU U KORELACIJI S RAZVOJEM KLINIČKE SLIKE
Gaby Novak-Bilić
U patogenezi kontaktnog dermatitisa (KD) sudjeluju brojni čimbenici, među kojima se navodi i CD44. U prijašnjim istraživanjima na animalnom modelu pokazalo se da bi CD44 mogao sudjelovati u usmjeravanju upalnih stanica u lezije kože tijekom razvoja upale u alergijskom i iritativnom KD-u pa smo istražili izraženost CD44 kod bolesnika s KD-om i dobivene rezultate usporedili s težinom kliničke slike. Istraživanje je obuhvatilo 50 bolesnika s alergijskim KD-om i 50 bolesnika s...
ISTRAŽIVANJE ANTROPOMETRIJSKIH MJERA ZGLOBNE KVRŽICE TEMPOROMANDIBULARNOGA ZGLOBA NA HISTORIJSKIM UZORCIMA
ISTRAŽIVANJE ANTROPOMETRIJSKIH MJERA ZGLOBNE KVRŽICE TEMPOROMANDIBULARNOGA ZGLOBA NA HISTORIJSKIM UZORCIMA
Josip Kranjčić
Istraživanje antropometrijskih mjera TMZ-a provedeno je na 210 lubanja različitih historijskih populacija: iz ranog i kasnog srednjeg vijeka, suvremenog doba s područja Hrvatske, prastanovnika Illinoisa (od 900. – 1500. g.pos.Kr.), Kentuckya (od 500 g. pr. Kr. do 500 g. pos. Kr.) te američkih bijelaca i crnaca 20. stoljeća. Svrha rada bila je odrediti vrijednosti parametara TMZ-a: nagib posteriornog zida zglobne kvržice (NZK) dvjema metodama, visina zglobne kvržice (VZK) i duljina...
ISTRAŽIVANJE BIOKOROZIJSKIH KARAKTERISTIKA TITANIJ-MAGNEZIJ KOMPOZITNOGA MATERIJALA
ISTRAŽIVANJE BIOKOROZIJSKIH KARAKTERISTIKA TITANIJ-MAGNEZIJ KOMPOZITNOGA MATERIJALA
Zlatko Stanec
U dugogodišnjoj kliničkoj primjeni titanija sve se više uočavaju štetni učinci kao što je otpuštanje iona Ti4+ uslijed neprihvatljivog biokorozijskog ponašanja. Magnezij se u posljednje vrijeme često primjenjuje u biointeraktivnim konceptima oseointegracijskih površina kao značajan čimbenik oseointegracije u biodegradacijskom procesu otpuštanja iona Mg2+. Kako se titanij i magnezij ne mogu legirati, metalurgija praha smatra se tehnikom izbora za proizvodnju titanij-magnezijeva...

Pages