završni specijalistički
KOMPLIKACIJE IMPLANTOLOŠKE TERAPIJE

Vanja Cupek (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za oralnu kirurgiju