disertacija
UTJECAJ OBRADE KORIJENSKOGA DENTINA ERBIJSKIM LASERIMA NA ČVRSTOĆU SVEZIVANJA VLAKNIMA OJAČANIH KOLČIĆA I ISPITIVANJE NJIHOVE RETENCIJE

Ivana Parčina Amižić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju