disertacija
UTJECAJ TRAMADOLA KAO DODATKA LIDOKAINU NA ANESTEZIJU I POSLIJEOPERACIJSKU ANALGEZIJU KOD ALVEOTOMIJE DONJEG UMNJAKA

Petar Đanić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za oralnu kirurgiju